Postup při koupi

POSTUP KOUPĚ A FINANCOVÁNÍ

1.  REZERVAČNÍ POPLATEK:

Výše rezervačního poplatku činí u bytových jednotek 100.000 Kč a u dvojdomu 200.000 Kč. Rezervační poplatek je splatný do 5 dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy s prodejcem projektu (zprostředkovatelem) a po uzavření vlastní kupní smlouvy bude představovat první část kupní ceny.

 

2.  DRUHÁ ČÁST KUPNÍ CENY VE VÝŠI 10 % CELKOVÉ KUPNÍ CENY:

Druhá část kupní ceny ve výši 10 % celkové kupní ceny (po odečtení Rezervačního poplatku v dané výši) bude uhrazena do 10 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, a to po vydání pravomocného stavebního povolení s datem vyznačení nabytí právní moci.

3.  TŘETÍ ČÁST KUPNÍ CENY VE VÝŠI 40 % CELKOVÉ KUPNÍ CENY:

Třetí část kupní ceny ve výši 40 % celkové kupní ceny je splatná do 10 dnů po dokončení hrubé stavby budovy (dokončené obvodové zdivo, vnitřní příčky, zastřešení objektu, osazení oken a vstupních dveří).

4.  ČTVRTÁ ČÁST KUPNÍ CENY VE VÝŠI 20 % CELKOVÉ KUPNÍ CENY:

Čtvrtá část kupní ceny ve výši 20 % celkové kupní ceny je splatná do 10 dnů od dokončení hrubých vnitřních omítek.

5.  PÁTÁ ČÁST KUPNÍ CENY (DOPLATEK) VE VÝŠI 30 % CELKOVÉ KUPNÍ CENY:

Pátá část kupní ceny (doplatek) ve výši 30 % celkové kupní ceny je splatná před podpisem vlastní kupní smlouvy, jejíž přílohou bude pravomocné kolaudační nebo jiné relevantní rozhodnutí nutné k užívání dokončené stavby vydané příslušným stavebním úřadem.
Upozornění:
 
  • Zobrazené vybavení nábytkem, dekoracemi, osvětlením, vestavěné skříně, kuchyňská linka včetně spotřebičů a pračky nejsou součástí standardní dodávky v rámci projektu. Toto vybavení je zobrazeno pouze pro názornost a to v rámci marketingových nástrojů.
  • Prodejní podlahová plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
  • Veškeré informace jakkoliv publikované na tomto webu mají pouze informativní charakter a prodávající si vyhrazuje právo jakýchkoliv změn.
  • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit standardně uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby či nebudou k dispozici z jiného důvodu.